Projektin jäsenet

Fil. tri Krister Lindén, projektin johtaja

Sähköposti: krister.linden (at) helsinki.fi
Kristerin kotisivut

Fil. tri, LuK Heidi Jauhiainen, tutkijatohtori

Heidi Jauhiainen tutkii olemassa olevia verkkoharavoita ja rakentaa niiden perusteella prototyypin, jolla internetistä kerätään uralilaisilla kielillä kirjoitettuja sivuja ja joka muokkaa sivujen teksteistä korpuksia kielentutkijoiden käyttöön sekä ylläpitää linkkisivustoa näihin sivuihin.

Sähköposti: heidi.jauhiainen (at) helsinki.fi
Heidin kotisivut

Fil. maist. Tommi Jauhiainen, tohtorikoulutettava

Tommi Jauhiainen valmistui filosofian maisteriksi kieliteknologian oppiaineesta vuonna 2010. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli kielen automaattista tunnistusta ja sai arvosanan Laudatur. Väitöskirjatutkimus samasta aiheesta alkoi syksyllä 2011.

Vuosina 2000-2003 Jauhianen toimi Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella atk-suunnittelijana ja tutkijana. Elektronisten vapaakappaleiden keräämiseen liittyen hän toimi Kansalliskirjastossa tietojärjestelmäasiantuntijana vuosina 2008-2010. Vuodesta 2011 hän on toiminut Kansalliskirjastossa tietojärjestelmäpäällikkönä vastuualueenaan Kansalliskirjaston ylläpitämät kansalliset tietojärjestelmät. Huhtikuusta 2013 alkaen Jauhiainen on opintovapaalla tekemässä väitöskirjatutkimustaan.

Sähköposti: tommi.jauhiainen (at) helsinki.fi